Twisted Double Crochet (US) / Gedraaide Langbeen

You have to use a knife grip for this stitch. Extend the loop on your hook to the height of a double crochet row (US terms). Place your finger on the stitch and hold it tight against the hook so that it doesn’t slip or twist.
Gebruik ‘n mesgreep. Rek die lus op jou hekelpen uit tot die lengte van ‘n langbeenry. Plaas jou vinger bo-op die kop van die steek en hou dit styf teen die pen vas. Moenie laat glip nie.
Swing your hook towards you, underneath the stretched out legs of the loop, back to the starting position. You have done the first yarn over of the stitch with the stretched out loop; the two threads of the loop count as one thread. Don’t let it go yet.
Swaai jou hekelpen na jou toe, en dan onderdeur die uitgerekte steek, terug na die beginposisie, om sodoende met die steek se uitgerekte bene ‘n ekstra draad op die pen te sit. Die twee draadjies van die bene tel as een. Hou die steek vas!
While still holding the loop, insert your hook into the FIRST stitch of the row and pull up a loop.
Hou die steek op die pen vas en steek jou hekelpen in die EERSTE steek van die ry en trek ‘n lus op.
This is what you have on your hook now – hold the stitch.
Dis wat jy nou op jou pen het; moenie laat glip nie, hou vas.
Yarn over and pull through the first loop on the hook, and slip the hook behind the stitch you are holding. Now you can let go.
Slaan die draad oor die pen. Trek deur die voorste lus en glip die pen agter die gedraaide steek verby wat jy vashou. Nou kan jy laat los.
Yarn over and pull through two – you have made a twisted double crochet.
Slaan draad oor pen en trek deur twee. Jou gedraaide langbeen is nou klaar.
For a start, I highly recommend you place a stitch marker in the V of the stitch. The V will fall slightly to the back; in the beginning it might be difficult to find it.
In die begin is dit goed om ‘n steekmerker dadelik in die V van die steek te plaas. Die V val effens na agter enaanvanklik gaan jy dalk sukkel om hom te vind as jy met die volgende ry terugkom.