Third Loop Method / Derdelusmetode

For illustration purposes, the yarn in the photos has not been pulled through all the way, simply so that you can see what should happen. When you use this technique, don’t pull tight, just pull the blocks neatly together.

In die foto’s hieronder is die jaarn nie heelpad deurgetrek nie. Dis sodat jy kan sien wat moet gebeur. Wanneer jy hierdie metode gebruik, trek die blokkies liggies teen mekaar was.

This join is perfect for blocks with the same number of stitches on a side.
Hierdie hegmetode is perfek vir blokkies wat dieselfde getal steke aan ‘n kant het.
This is the front loop – not the loop you want to use.
Hierdie is die voorste lus – dis nie die lus wat jy nou wil gebruik nie.
This is the back loop – not the loop you want to use.
Hierdie is die agterste lus – dis nie die lus wat jy nou wil gebruik nie.
The third loop is underneath the back loop.
Die derde lus is onder die agterste lus.
With a wool needle, enter the third loop on the right hand block, from bottom to top, pull through.
Steek jou wolnaald deur die derde lus van die regterkantste blok, van onder na bo, trek deur.
Insert the needle in the third loop on the left hand block, from top to bottom, pull through.
Steek jou wolnaald deur die derdelus van die linkerkantste blok, van bo na onder, trek deur.
Insert the needle in the third loop on the left hand block, from bottom to top, pull through.
Steek jou wolnaald deur die derde lus van die linkerkantste blok, van onder na bo, trek deur.
Insert the needle in the third loop on the right hand block, from top to bottom, pull through.
Steek jou wolnaald deur die derde lus van die regterkantste blok, van bo na onder, trek deur.
Insert the needle in the third loop on the right hand block, from bottom to top, pull through.
Steek jou wolnaald deur die derde lus van die regterkantste blok, van onder na bo, trek deur.
Repeat these steps across the sides of the blocks you are joining.
Herhaal hierdie stappe totdat die sye aanmekaar geheg is.
This is what it will look like when you are done.
Dit sal so lyk as jy klaar is.