Standing Half Double Crochet (US) / Staande Halflangbeen

This stitch is the perfect way to start a new half double crochet row if you are starting with a new colour. This is so much neater than a slip-stitch and a chain two.

Hierdie steek is die perfekte manier om ‘n nuwe halflangbeenry in ‘n nuwe kleur te begin. Dis soveel beter as ‘n glipsteek en twee kettingsteke.

Hold the yarn tail in your hand with the handle of your hook.
Hou jou jaarn in jou hand saam met die handvatsel van die hekelpen.
Yarn over several times in the normal fashion – from back to front.
Slaan die draad ‘n paar keer oor jou pen, van agter na voor.
Insert your hook into the stitch where you want the standing half double crochet.
Steek jou pen in die steek waar jy die staande halflangbeen wil maak.
Draw up ‘n loop – this is what it should look like now.
Trek ‘n lus op – dit behoort nou te lyk soos in die foto.

To complete a half double crochet, you have to yarn over and pull through all three. This is somewhat fidgety, however. You will easily pull through the first two loops on the hook, but the third one is somewhat difficult, hence I use my fingers.

Om ‘n halflangbeen klaar te maak, moet jy oorslaan en dan deur al drie lusse trek. Dis maklik om deur die eerste twee lusse te gaan, maar die derde een is effens moeilik; ek gebruik dus my vingers.

You have pulled through two, now grab die yarn over just behind the working loop and manually throw it over.
Jy het deur die eerste twee lusse getrek. Vat die lus net agter die werklus met jou vingers vas en gooi dit oor en af.
Your standing half double crochet is complete. Doesn’t this look so much better than a slip-stitch and two chains?
En daar is jou staande halflangbeen! Soveel netjieser as ‘n glipsteek en twee kettingsteke.