Loop Join / Lushegmetode

This is a slight variation on the join as you go method. Use the one you like most.

Hierdie is ‘n variasie van die hekel-en-hegmetode. Gebruik die een waarvan jy die meeste hou.

When you reach the point of joining, extend your loop and remove it from your hook. Insert your hook into the corresponding stitch or space in the completed block, from top to bottom. You can also do bottom to top, but you have to be consistent regardless of which one you prefer.
Wanneer jy die hegpunt bereik, rek die lus op jou pen uit, en verwyder jou pen. Steek jou pen van bo na onder in die steek of spasie van die voltooide blokkie. Jy kan ook van onder na bo werk, solank jy dieselfde manier bly gebruik.
Place the loop back on your hook.
Plaas jou werkslus terug op jou pen.
Continue to crochet up to the next join point.
Hekel nou verder aan die huidige blokkie totdat jy die volgende hegpunt bereik.