Join As You Go (JAYG) / Hekel-en-Hegmetode

This is the fastest and most popular join in the world of crochet.

Hierdie hegmetode is die vinnigste en die gewildste.

When you reach the point of joining, usually a corner space with small blocks, insert your hook from top to bottom in the corresponding space in the completed block.
Wanneer jy by die hegplek kom, steek jou pen van bo na onder deur die steek of spasie in die voltooide blokkie.
Yarn over and pull through all on the hook.
Slaan draad oor pen en trek deur alles op die pen.
Continue with the current block until you reach the next join point.
Hekel verder aan jou huidige blokkie totdat jy die volgende hegpunt bereik.