Fringe / Fraiings

This is my favourite method to attach fringe. It just makes it so much easier and less fiddly. You can use anything to loop around; in the example I used a cell phone. Quilting rulers work very nicely too.

Hierdie is my gunsteling metode om fraiings te maak. Ek het ‘n selfoon gebruik in die foto’s, ‘n kwilt- liniaal werk ook baie lekker.

Join your yarn with a slipstitch; you are going to work from left to right.
Heg jou jaarn met ‘n glipsteek; jy gaan van links na regs werk.
Chain one, extend your loop and place it onto an object such as a ruler, cell phone or whatever you have that will render the length you require.
Maak een kettingsteek, rek jou lus uit en plaas dit op die objek wat jy gaan gebruik om jou die verlangde lengte te gee.
It looks weird, but there is method in the madness, I promise.
Dit lyk vreemd maar dit werk, ek belowe. Gaan net aan.
Pull up a loop through the next stitch.
Trek ‘n lus op deur die volgende steek.
Chain one, then extend the loop again and place it on the object.
Maak een kettingsteek. Rek weer jou lus uit en plaas dit op die voorwerp.
This is what you will have eventually.
Dit is wat jy uiteindelik sal sien.
When you are done, simply remove your measuring device and cut open the fringe. Nothing will come undone, I promise.
Jy kan nou die voorwerp waarmee jy gemeet het uithaal, en die fraiings oopknip. Ek belowe niks sal lostrek nie.
Take two strands and twist them around each other – clockwise.
Neem twee draadjies en draai dit om mekaar – kloksgewys.
When you have two twisties, you will now twist them around each other, but this time, anti-clockwise
Wanneer jy twee bondeltjies gedraai het, gaan jy hulle nou om mekaar draai, hierdie keer antikloksgewys.
This is what it will look like – a 4-strand twist.
Dit sal so lyk – ‘n 4-draad-fraiing.
Make a small knot on the end of the fringe. Repeat for the rest.
Make ‘n klein knopie aan die punt van die fraiings. Herhaal nou vir die res.