Flat Zipper Join / Ritssluiterhegmetode

This method is also referred to as slip-stitch in the front. I recommend a bigger hook for this method. The hook used to crochet the blocks will be too small and cause the join to pull the block in.

Hierdie metode staan ook bekend as glipsteek-voor. Gebruik ‘n groter pen as die een waarmee die blokkies gehekel is. Dieselfde grootte pen sal die blokkies effe laat intrek.

Place your blocks side to side in front of you. Be ready with a slip-stitch on the hook. Make sure your working yarn is placed in front of you, on the other side of the blocks.
Plaas jou blokkies voor jou. Sit ‘n skuifknoop op jou hekelpen. Maak seker jou jaarn is aan die anderkant van die blokkies.
Insert your hook from top to bottom, through the back loop on the right hand block.
Steek jou pen van bo na onder, deur die agterste lus van die blokkie aan die regterkant.
Now insert your hook from top to bottom, through the corresponding back loop on the left hand block.
Steek nou jou hekelpen van bo na onder, deur die ooreenkomstige agterste lus van die blokkie aan die linkerkant.
Yarn over and pull through everything on the hook – do not pull tight. Make sure your working yarn comes from underneath, and not from one of the sides.
Slaan draad oor pen en trek deur al die lusse op die pen; moenie styf trek nie. Maak seker die draad kom van onder die blokkies en nie van een kant af nie.
This is what you should have after a few repetitions.
Dit is hoe dit sal lyk na ‘n paar hegsteke.
The completed join – neat and sturdy. This is my favourite join method of all.
Die eindresultaat. Hierdie hegmetode is my gunsteling omdat so netjies en stewig is.