Double Chain / Dubbelketting

The double chain is ideal when you want to crochet in two directions. It works wonderfully for an oval bath mat for instance. For illustrative purposes the photos below show two colours of yarn. You will use the same colour, in a double strand. I usually take the outside and the inside tail of the same ball. Once done with the chain, you can cut the one you don’t want to use.

Die dubbelketting is ideaal wanneer jy in twee rigtings wil hekel, byvoorbeeld met ‘n ovaal mat. Vir die foto’s gebruik ek twee kleure; jy sal dieselfde kleur gebruik in beide drade. Ek gebruik gewoonlik die binne- en die buitestert van dieselfde bal jaarn. As die ketting klaar is, kan jy die een knip wat jy nie verder wil gebruik nie.

Make a slip-knot with both strands of yarn.
Maak ‘n skuifknoop met beide drade.
Open the two strands in ‘n triangle fashion.
Skei die twee drade van mekaar in ‘n driehoek.
Dip your hook into the middle of the triangle.
Laat sak jou pen in die middel van die driehoek in.
Pick up the bottom strand.
Tel die onderste draad op.
Dip your hook back into the middle of the triangle and pick up the top strand.
Laat sak jou pen weer in die middel van die driehoek en tel die boonste draad op.
Pull through everything on the hook. This first chain does not count.
Trek deur als op jou pen. Hierdie eerste ketting tel nie.
Repeat this figure-8 motion to do more chains.
Herhaal hierdie swaaibeweging en hekel meer kettingsteke.
On the top you will see perfect Vs in the colour you had at the top of the triangle.
Aan die een kant sien jy perfekte kettings in die kleur van die boonste draad.
On the bottom you will also have perfect Vs, in both colours.
Aan die onderkant sal jy ook perfekte Vs sien, in beide kleure.

This chain is strong and sturdy. It doesn’t form that slight ditch when you use the same chain to crochet in different directions.

Hierdie ketting is baie sterk. Dit maak nie ‘n sloot as jy in twee rigtings wil hekel nie.